NOREAS SYFTE

Norea Sverige vill med hjälp av olika mediebaserade verktyg samverka med församlingar, organisationer och enskilda kristna, för att sprida evangeliet om Jesus i Sverige och utomlands.

Norea Sverige är en fristående missionsorganisation grundad i evangelisk-luthersk bekännelse.

ORGANISATION OCH HISTORIA

Norea Radio Sverige (juridiskt namn) är en ideell förening som bygger sin verksamhet på frivilliga gåvor och kollekter. Organisationen bildades 1993 på initiativ av Trans World Radio och Norea Norge och producerar och distribuerar kristna program i Sverige samt stödjer utländska organisationers missionsprojekt.

SAMARBETSPARTNER

Trans World Radio

Trans World Radio

twr.org

TWR är en paraplyorganisation för internationell mission med sändningar på över 300 språk i 190 länder.

SAT7

SAT7

sat7.org

SAT-7 är kristen tv på turkiska, arabiska, och persiska.

Kristna Radionätverket

Kristna Radionätverket

krn.se

KRN är ett nätverk för kristen närradio.

Svenska evangeliska missionsalliansen

Svenska evangeliska missionsalliansen

sea.nu/sema

SEMA är ett nätverk av missionsorganisationer.

NORDISKA SYSTERORGANISATIONER

P7 Norge

P7 Norge

p7.no

P7 är en kristen radiokanal.

Norea Danmark

Norea Danmark

norea.dk

Norea Mediemission i Danmark är liksom Norea i Sverige partner med TWR och SAT-7 samt sprider eget medieinnehåll på danska.

Sansa

Sansa

sansa.fi

Sansa, svenskt namn: Budbärarna, är en finskspråkig mediemission kopplad till Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Partner med bl.a. SAT-7 och TWR.

Norea Medie-misjon

Norea Medie-misjon

norea.no

Från Norea i Norge har de danska och svenska organisationerna avknoppats. Förr sände Norea Norge även svenska program.

Vill du bli medlem?

Som medlem i Norea får du vara med och ideologisk bära ett viktigt arbete. Du får komma på årsmöte och kan välja att engagera dig på olika sätt.

Medlemsskapet kostar 150 kr per år.

Styrelse

Ordförande

Per Runesson

Ledamöter och ersättare

Gunilla Bäcks

Rebecka Hector

Arvid Birgersson

Marianne Kjellgren

Ledamot med namnsekretess

Håll dig uppdaterad

om Norea genom att

prenumerera på vår tidning

Noreanytt helt gratis.